การเลี้ยงปลาในโรงเรียน

(1/1)

แดงคนดี:

(การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติก)

         ปัจจุบันการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก กำลังเป็นที่นิยมเนื่องจากใช้พื้นที่น้อยวัสดุมีอายุใช้งานประมาณ 3-5 ปี

    สามารถลดปัญหาคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมอันเกิดจากสภาพของพื้นดิน โดยเฉพาะพื้นที่ดินเปรี้ยว กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้จัดทำโครงการเลี้ยงปลา

    ในโรงเรียนในพื้นที่ โดยกำหนดให้เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย ซึ่งเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็วเหมาะสมกับกิจกรรมของโรงเรียน

การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก (HDPE)

1. เลือกทำเลที่เหมาะสมสามารถหาน้ำจืด  ได้สะดวก ทำงานง่าย มีร่มเงาบ้างเล็กน้อย

2.ขนาดของบ่อพลาสติกสามารถจัดทำได้  หลายขนาด ขึ้นอยู่กับพื้นที่และวัสดุปกติจะ  ใช้บ่อ ให้มีความลึกประมาณ 1 เมตร ความกว้างxความยาว นิยมใช้ 4x5 เมตร  ,5x5เมตร หรือ 6x5 เมตร
 
3. ควรเตรียมน้ำให้ได้ความเป็นกรดเป็นด่าง   ประมาณ 7-7.5 โดยเริ่มต้นที่ความลึก30 เซนติเมตร สำหรับปล่อยลูกปลาดุกบิ๊กอุย   ขนาดประมาณ 2-3 นิ้วในอัตรา 30-40 ตัว   ต่อตารางเมตร แล้วจึงเพิ่มระดับน้ำภายหลัง

4. อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาอาจใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูป อาหารปลาสดบดละเอียด หรือ   เศษอาหารก็ได้ ควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำบ้าง   ถ้าน้ำมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม
   
5. การเลี้ยงใช้เวลาในการเลี้ยง 3-4 เดือน  ปลาจะมีขนาดประมาณ 5-7 ตัวต่อกิโลกรัม  อัตรารอด 80-90%สามารถให้ผลผลิตสูงถึง  5-7 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
 
6. ระดับน้ำในเดือนแรกของการเลี้ยงควรอยู่   ในระดับที่ความลึก 30-40 เซนติเมตร

ทีมา  ..ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 


หนูบี:
เลี้ยงปลาดุกโตเร็ว ..นะคะ...ไม่แนะนำให้เลี้ยงตอนหน้าหนาว ...เพราะว่า..หน้าหนาว ปลาดุกไม่ยอมกินอาหาร...

ถ้าจะเลี้ยงให้ได้ตลอดปี...ปลานิล น่าจะโอนะคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ