การเลี้ยงแพะ

(1/2) > >>

แดงคนดี:    แพะ สัตว์ที่หลายๆ ท่านคิดว่าเหม็นสาบ สกปรก กินอาหารไม่เลือก นิยมเลี้ยงกันในหมู่ชาวไทย ไม่เหมาะสม
    สำหรับพื้นที่ที่เป็นสวนผลไม้นั้น ใครจะคาดคิดบ้างว่า แพะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายและเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
    ในปัจจุบันที่สุด แพะมีข้อดีต่างๆ จำนวนมากที่สมควรจะนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงสำหรับทดแทน โค-กระบือ เช่น
    ในปัจจุบัน คือ

       1.เป็นสัตว์ที่ให้ผลผลิตได้ทั้งเนื้อและนม

       2.เป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็ก ผู้หญิงและเด็กก็สามารถเลี้ยงดูได้

       3.เป็นสัตว์ที่กินอาหารได้เกือบทุกชนิด แม้แต่วัชพืชที่โคกระบือไม่กินก็ใช้เป็นอาหารได้    

       4.เป็นสัตว์ที่เจริญเติบโตเป็นหนุ่ม-สาว ได้เร็ว  สามารถผสมพันธุ์ได้ ตั้งแต่อายุเพียง 8 เดือน

       5.เป็นสัตว์ที่มีความสมบูรณ์พันธุ์สูง มักคลอดลูกแฝด ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงลูกสั้น  จึงทำให้สามารถตั้งท้องใหม่ได้เร็ว
      
       6.พื้นที่ที่ใช้ในการเลี้ยงดูน้อย ทั้งโรงเรือนและพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์

       7.เป็นสัตว์ที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีมีความอดทนต่อสภาพแห้งแล้งและอากาศร้อนได้ดี

       8.เป็นสัตว์ที่ประชาชนทุกศาสนาสามารถใช้บริโภคได้ต่อเนื่องจากไม่มีศาสนาบัญญัติใดระบุห้ามบริโภคเนื้อแพะแดงคนดี:


พันธุ์แพะ

1.แพะพันธุ์พื้นเมืองในประเทศไทย

       เป็นแพะที่มาจากแถบประเทศอินเดีย หรือปากีสถาน มีรูปร่างใหญ่กว่าแพะทางใต้ ส่วนทางใต้ของประเทศไทย
เข้าใจว่ามาจากแพะพื้นเมืองของมาเลเซีย คือพันธุ์แกมมิงกัตจัง ให้ผลผลิตและน้ำนมต่ำ

2.แพะพันธุ์ต่างประเทศ

       2.1 พันธุ์ซาแบน เป็นแพะนมที่มีขนาดใหญ่ให้ผลผลิตนมมากกว่าแพะพันธุ์อื่น แพะพันธุ์นี้มีสีขาวครีมหรือ
             น้ำตาลอ่อนๆ น้ำหนักโตเต็มที่ประมาณ 60 กิโลกรัม ให้น้ำนมประมาณวันละ 2 ลิตร
             ระยะเวลาการให้นมนานถึง 200 วัน

       2.2 แพะพันธุ์แองโกลบูเนียน แพะพันธุ์นี้มีน้ำหนักโตเต็มที่ประมาณ 75 กิโลกรัม
             พันธุ์นี้มีหลายสี เช่น ดำ เทา ครีม น้ำตาล น้ำตาลแดง และอาจมีจุดหรือด่างขนาดต่างๆ ได้
             ผลผลิตน้ำนมประมาณ 1.5 ลิตรต่อวัน ระยะเวลาให้นมประมาณ 165 วัน


แดงคนดี:
วิธีการเลี้ยงแพะ

1.การเลี้ยงแบบผูกล่าม โดยการใช้เชือกผูกล่าม เพื่อให้แพะหาหญ้ากิน รอบบริเวณที่ผูก โดยผู้เลี้ยงต้องมีน้ำ
  และแร่ธาตุให้แพะกินเวลากลางคืน ก็ต้องนำแพะไปไว้ในคอกหรือเพิงที่มีที่หลบฝน

2.การเลี้ยงแบบปล่อย โดยมากให้ออกหากินตอนกลางวัน โดยจะต้องคอยดูแล เพราะเป็นการเลี้ยงที่ประหยัด
  การปล่อยแพะออกหากินไม่ควรปล่อยในเวลาที่ฝนตกหรือแดดร้อนจัด เพราะแพะอาจเจ็บป่วยได้ แพะจะกิน
  อาหารเพียง 1-2 ชั่วโมง

3.การเลี้ยงแบบขังคอก การเลี้ยงแบบนี้จะขังแพะไว้ในคอก รอบๆ คอกอาจมีแปลงหญ้าเพื่อให้แพะได้ออก
  กินหญ้าในแปลง บางครั้งต้องตักหญ้าให้แพะกินบ้าง ในคอกต้องมีน้ำและอาหารข้นให้กิน การเลี้ยงแบบนี้
  ประหยัดพื้นที่แต่ลงทุนสูง

4.การเลี้ยงแบบผสมผสานกับการปลูกพืช การเลี้ยงแบบนี้ทำโดยการปลูกพืชปะปนไปกับการเลี้ยงแพะ
  เช่น ปลูกยางพารา ปลูกปาล์มน้ำมัน และปลูกมะพร้าว ในภาคใต้ของประเทศไทย มีเกษตรกรจำนวนมาก
  ที่ทำการเลี้ยงแพะควบคู่ไปกับการทำสวนยาง

  ทีมา:ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


PR:som'o(ส้มโอ):
ส้มโอชอบตอนนั่น ยกขากินต้นไม้ น่ารั๊กกกกกกกกกกกกก แต่ดื้อได้ใจเลย   :m020:

หนูบี:
นมแพะ หร่อยดี...

อยากเลี้ยงเหมือนกัน...

แต่เนื่องด้วยปัจจัยยังน้อย......

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป