บทอาขยาน : รักษาป่า

(1/1)

ภ.ภาพวาด:
รักษาป่า

 นกเอยนกน้อยน้อย          บินล่องลอยเป็นสุขศรี
ขนขาวราวสำลี                   อากาศดีไม่มีภัย
ทุกทิศเจ้าเที่ยวท่อง           ฟ้าสีทองอันสดใส
มีป่าพาสุขใจ                     มีต้นไม้มีลำธาร

ผู้คนไม่มีโรค                     นับเป็นโชคสุขสำราญ
อากาศไร้พิษสาร                สัตว์ชื่นบานดินชื่นใจ
คนสัตว์ได้พึ่งป่า                 มารักษาป่าไม้ไทย
สิ้นป่าเหมือนสิ้นใจ             ช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน
.....

ใน หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เล่ม ๒ หน้า ๑๒๓


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ