ตั้งครรภ์อายุมาก

(1/1)

Mr.music:

ตั้งครรภ์อายุมาก                  ในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะสังคมและเศรษฐกิจ ผู้หญิงมีสิทธิและเสรีภาพมากขึ้น มีการศึกษาสูงขึ้น สามารถทำงานเลี้ยงตัวเองได้ ทำให้ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะแต่งงานและมีบุตรเมื่ออายุมากขึ้น พบว่าใน 10 ปีที่ผ่านมา สถิติผู้หญิงที่คลอดบุตรเมื่ออายุมากกว่า 35 ปี เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 30-50

               เมื่อผู้หญิงอายุมากขึ้น ย่อมมีโอกาสที่จะมีโรคประจำตัวก่อนตั้งครรภ์มากกว่าผู้หญิงอายุน้อย เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต นอกจากนี้ที่สำคัญ อวัยวะภายในสตรีที่มีหน้าที่ในการตั้งครรภ์ยังมีโอกาสเกิดความผิดปกติ มากกว่าอีกด้วย เช่น มีเนื้องอกในมดลูก พังผิดในกล้ามเนื้อมดลูก เยื่อบุมดลูกงอกในเชิงกราน ช็อกโกแลตซีสต์ เป็นต้น

               อายุที่เหมาะสม ที่สุดสำหรับตั้งครรภ์คือ 25-30 ปี ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 35 ปี จะมีปัญหามากกว่าผู้หญิงอายุน้อย โดยเริ่มตั้งแต่ปัญหาการตั้งครรภ์ยาก ตั้งครรภ์ช้า เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของเซลล์สืบพันธุ์ (ไข่) และโรคของอวัยวะภายในสตรีดังที่กล่าวมาแล้ว นอกจากนั้น เมื่อตั้งครรภ์แล้วก็มีโอกาสแท้งมากกว่าผู้หญิงอายุน้อยประมาณ 5-6 เท่า

ภาวะแทรกซ้อนที่พบในหญิงตั้งครรภ์ อายุมากกว่า 35 ปี

ด้านมารดา

เบาหวานในขณะตั้งครรภ์มีโอกาสพบเพิ่มขึ้น 11 เท่า
ความดันโลหิตสูง และภาวะครรภ์เป็นพิษ มีโอกาสพบเพิ่มขึ้น 4 เท่า
พบรกเกาะต่ำมากขึ้น
การคลอดยากและต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง มีโอกาสเพิ่มขึ้น 3 เท่า และมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการคลอดมากกว่า
ด้านทารกในครรภ์

คลอดก่อนกำหนด

น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ
มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหลังคลอด
มีภาวะการหายใจเร็วเนื่องจากมีน้ำคั่งในปอด
มี ภาวะผิดปกติทางพันธุกรรม โครโมโซมผิดปกติ ที่พบมากคือดาวน์ซินโดรม ในหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 35 ปี จะมีโอกาสพบ 1:350 ส่วนในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุ 40 ปี จะมีโอกสพบ 1:70

การเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์ในหญิงอายุมากกว่า 35 ปี

               ควรจะพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายโดยละเอียด ค้นหาโรคประจำตัวที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ตรวจภายในดูความสมบูรณ์หรือค้นหาความผิดปกติของอวัยวะภายในอุ้งเชิงกราน ตรวจเลือดคัดกรองโรคเบาหวาน ไต ตับ และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ตลอดจนภูมิต้านทานต่อหัดเยอรมัน และไวรัสตับอักเสบบี

                ก่อนการตั้ง ครรภ์ควรควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่อ้วนหรือผอมเกินไป รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง และอาหารจำพวกแป้ง น้ำตาล พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงภาวะเครียดและการทำงานหนัก งดสูบบุหรี่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ แนะนำให้รับประทานโฟลิคแอซิดวันละ 1 เม็ดก่อนตั้งครรภ์

การปฏิบัติตนเมื่อตั้งครรภ์ในหญิงอายุมากกว่า 35 ปี

               เมื่อตั้งครรภ์ ควรพบแพทย์เพื่อฝากครรภ์แต่เนิ่นๆ และในระยะแรกควรระมัดระวังภาวะแท้งบุตร โดยแนะนำให้พักผ่อนมากๆ หลีกเลี่ยงการทำงานหนักและการเดินทางไกล ตลอดการตั้งครรภ์แพทย์จะให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การรับประทานอาหาร โดยจะเน้นให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวาน อาหารมัน อาหารจำพวกแป้งและน้ำตาล แต่จะให้เพิ่มอาหารจำพวกโปรตีน ควบคุมน้ำหนักให้เพิ่มในเกณฑ์ปกติ คือประมาณ 12-15 กิโลกรัม ตลอดการตั้งครรภ์ นอกจากนั้นแพทย์จะตรวจเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานและภาวะความดันโลหิตสูง (ครรภ์เป็นพิษ) เป็นระยะๆ

การตรวจดูความสมบูรณ์และค้นหาความผิดปกติของทารกในครรภ์

               จะมีการตรวจอัลตราซาวนด์ เริ่มตั้งแต่อายุครรภ์ 6-8 สัปดาห์ เพื่อคำนวณอายุครรภ์และดูความเสี่ยงต่อภาวะแท้งบุตร การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางด้านโครโมโซมจะเริ่มตรวจตั้งแต่อายุครรภ์ 11-14 สัปดาห์ โดยการตรวจอัลตราซาวนด์และเจาะเลือดมารดาดูความผิดปกติของระดับสารเคมีใน เลือด สำหรับการเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจดูโครโมโซมของเด็กในครรภ์ จะตรวจเมื่ออายุครรภ์ 18-20 สัปดาห์ การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์นั้น จะตรวจมากแค่ไหน ขึ้นอยู่กับหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวเป็นฝ่ายตัดสินใจ โดยแพทย์จะให้คำแนะนำละเอียดถึงข้อดีข้อเสียของการตรวจต่างๆ ก่อนทำการตรวจทุกครั้ง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  [/b] …thaihealth.info - women.worldmedic.com - ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ