วิธีการเลี้ยงปลาดุกประหยัดต้นทุน

(1/1)

แดงคนดี:


ปลา(1)วิธีการเลี้ยงปลาดุกประหยัดต้นทุนและปลาโตเร็วใช้ไส้เป็ดหรือไส้ไก่

ปลา(2)เลี้ยงปลาอายุ1เดือนขึ้นไปแทนอาหารเม็ดและต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำประจำ
       
       ปลาดุกเป็นปลากินเนื้อชนิดหนึ่งที่มีผู้คนส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงกันเป็น อาชีพเสริม แต่ปัจจุบันอาหารสำเร็จรูปได้มีราคาที่สูงขึ้นมาก จึงได้มี เกษตรกรหลายท่านคิดค้นสูตรอาหารขึ้นมาเพื่อนำไว้ใช้ในการเลี้ยงปลา แต่ สำหรับคุณจำเนียร ชูเวช เกษตรกรชาวตำบลปากน้ำ อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัด จันทบุรี เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดและมีอาชีพในการชำแหละเป็ด ส่วนที่เหลือจาก การชำแหละเป็ดที่จะต้องนำไปทิ้งก็คือ ไส้ของเป็ดนั่นเอง ดังนั้นคุณจำเนียร จึงได้นำของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ โดยการนำมาใช้เป็นอาหารของปลาดุก นั่นเอง และไส้เป็ดที่เหลือสามารถขายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกท่านอื่น ได้อีกด้วย

วิธีการเลี้ยง :

          นำไส้เป็ดที่ได้ไปหว่านให้ทั่วบ่อเลี้ยงปลาดุก ทุกๆ 2 วัน จะช่วยทำให้ปลาดุกโตเร็ว มีอัตราการแลกเนื้อสูงขึ้น เลี้ยงปลาดุกไว้ประมาณ 5-6 เดือนก็สามารถจับขายได้

การเก็บรักษา :

ไส้เป็ดหากใช้ครั้งแรกแล้วยังไม่หมด ให้นำไปแช่ในถังและใช้น้ำแข็งกลบให้มิด สามารถเก็บไว้ได้ 1 อาทิตย์
หมายเหตุ :

การใช้ไส้เป็ดเป็นอาหารของปลาดุกเหมาะสำหรับปลาดุกที่มีอายุ 1 เดือนขึ้นไป

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณจำเนียร ชูเวช
เลขที่ 7 หมู่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
โทร. 084-784-2628
ที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร * 1677
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.จันทบุรีนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ