การปลูกพริกขี้หนูสวน

(1/1)

แดงคนดี:


การเพาะกล้าพริกขี้หนูสวน

   เตรียมดินละเอียดผสมปุ๋ยคอก ใส่ในภาคเพาะ หยอดเมล็ดพริกขี้หนูหลุมละ 1-2 เมล็ด โดยใช้ไม้จิ้มผลไม้กดเป็นรูก่อน กดดินราดหน้าหลุมแล้วรดน้ำ ควรป้องกันมด แมลงคาบเมล็ดโดยใช้ปูนขาวโรยเส้นรอบรูปล้อมถาดไว้ หลังเพาะ 7-10 วันเมล็ดเริ่มงอกหมั่นรดน้ำจนกระทั่ง 25-30 วันจึงย้ายกล้าปลูกลงกระถาง หรือแปลงปลูก

การเตรียมแปลง

    ควรเตรียมดินปลูกโดยใช้จอบขุดย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ยคอกหว่านและคลุกเคล้าให้เข้ากับดินในแปลง ในกรณีปลูกในกระถางให้ผสมดินปลูกในกระถางโดยใช้ดินร่วนละเอียดผสมกับปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักในอัตรา 2:1

การดูและรักษา

1. ย้ายกล้าพริกลงแปลงปลูกหรือกระถาง

2. รดน้ำทุกวันในช่วงติดผลระวังอย่าใช้ขาดน้ำ

หลังย้ายลงแปลงปลูก 7-10 วันใส่ปุ๋ย15-15-15อัตราตัน


แดงคนดี:


                    โดยธรรมชาติ ต้นพริกทุกชนิด เป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุปีเดียวถึงหลายปี เป็นไม้ชอบแสงแดด ไม่ชอบร่ม เพราะไม้ล้มลุกโดยทั่วไปต้งอการแสงแดดในการเจริญเติบโตของลำต้นกิ่งก้านและ ใบ และเพื่อสร้างตาดอกในการติดผล

                     โดยทั่วไปต้นพริกนิยมปลูกลงแปลงดิน แต่ในระยะหลังพื้นที่ในเมืองมีข้อจำกัด พ่อค้าจึงดัดแปลงการพริกในกระถางเพื่อขายให้กับคนเมืองที่มีบริเวณบ้านน้อย ต้นไม้ที่เขาขายจะเลี้ยงแบบสมบูรณ์ถึงน้ำและปุ๋ย เมื่อเรานำมาเลี้ยง การดูแลเป็นเรื่องสำคัญ ปัจจัยที่ทำให้ต้นพริกใบไหม้และตาย สาเหตุเกดได้หลายปัจจัยเช่น สภาพอากาศที่ร้อนและอบอาว การตั้งต้นไม้กระถางให้ได้รับแสงแดดจัด แม้จะรดน้ำทุกเช้า ก็ตาม แต่ปริมาณน้ำอาจไม่เพียงพอ เพราะต้นไม้ได้รับแดที่จัด ต้นไม้มีการคายน้ำในปริมาณที่มาก จนเกิดอาการช็อกของต้นไม้เอง เพราะปริมาณในเซลพืชมีไม่เพียงพอต่อการคายน้ำ ทำให้เกิดอาการนี้ได้ สำหรับน้ำปัสสาวะของคนหรือสัตว์ จะมีสารไนโตรเจนหรือยูเรียที่มาก ถ้าไม่ผสมน้ำรดหรือทำให้เจือจาง มีผลกระทบต่อต้นไม้ทำให้เกิดอาการเฉาตายได้ทันที สังเกตุโดยดมกลิ่นดูว่า มีกลิ่นยุเรียหรือไม่ ถ้ามีแสดงว่า สุนัขมาฉีดรดต้นไม้

ต้นพริกขี้หนูสวนหรือพริกสวน โดยทั่วไป เป็นไม้อายุสั้น มีการเจริญเติบโตให้ผลผลิตประมาณ1-2 ปีก็ตาย

                   ต้นไม้ที่คนขาย เขาปลูกขายจะปลูกเลี้ยงไว้ใต้ซาแรน ครับ มีการบำรุงรักษาดี จึงงามพร้อมขาย เมื่อเราซื้อมา การดูแลไม่เหมือนเขา และอยู่ต่างสภาพพื้นที่และอากาศต่างกัน มักจะเกิดอาการเช่นนี้ การปลูกพริกในกระถาง โดยทั่วไปอายุของต้นพริกจะมีอายุที่สั้นกว่าการปลูกลงดินครับ เพราะสภาพดิน สภาพขนาดของพื้นที่ปลูก การอุ้มน้ำและการระบายของน้ำจะแตกกต่างกัน เป็นสาเหตุให้ไม้กระถางจะมีอายสั้นกว่าไม้ที่ปลูกลงดิน


แดงคนดี:
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นพริก


                พริก (chilli) เป็นพืชผักที่สำคัญอยู่ในตระกูล Solanaceae  สำหรับพริกที่นิยมปลูกในประเทศไทยมี 2 กลุ่ม ได้แก่ พริกหวาน พริกหยวก พริกชี้ฟ้า ที่อยู่ในกลุ่ม C. annuum  พริกเผ็ดได้แก่ พริกขี้หนูสวน พริกขี้หนูใหญ่ ที่อยู่ในกลุ่ม C. furtescens

                คนไทยมีการปลูกและบริโภคพริกกันอย่างกว้างขวาง พริกถือเป็นพืชผักชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมบริโภคมีอยู่มากมายหลายชนิด ทั้งเผ็ดมากและเผ็ดน้อยหรือเกือบไม่เผ็ดเลย ที่รู้จักกันทั่วไป ได้แก่ พริกขี้หนู พริกชี้ฟ้า พริกหนุ่ม พริกหวาน พริกหยวก เป็นต้น พริกมีรูปร่างของผลที่แตกต่างกันออกไป มีทั้งรูปยาวรี กลม หรือบุบบู้บี้ และตามขนาดผล มีตั้งแต่ไม่ถึงนิ้วจนกระทั่งหลายนิ้ว หรือทรงกลมขนาดเท่าหัวแม่มือ ส่วนสีสันก็มีมากมายหลายสี เช่น สีเขียว แดง ม่วง เหลือง ส้ม ขาว ความนวลที่ผิวของผลพริกนั้นขึ้นอยู่กับพันธุ์หรืออายุ ส่วนความเผ็ดก็ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับขนาดของผล เช่น พริกขี้หนูมีรูปร่างยาวรี ขนาดเล็กแต่เผ็ดร้อน แม้จะมีขนาดผลเล็กแต่ก็มีฤทธิ์ของความเผ็ดมาก ต่างกับพริกหยวกที่มีขนาดยาวและใหญ่กว่า กลับเผ็ดน้อยกว่า

ถิ่นกำเนิดของพริก

                  พริกมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในทวีปอเมริกาใต้ และการใช้ประโยชน์มานานนับหลายพันปีก่อนการสำรวจพบทวีปอเมริกาของ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ด้วยรสชาติที่น่าพิศวง และได้ถูกนำเข้ามาเผยแพร่ในยุโรป ในชื่อของ พริกแดง (red pepper : Capsicum spp.) ตามลักษณะสีของผล เมื่อเปรียบเทียบกับพริกไทยดำ (black pepper, Piper nigrum L.) ที่นิยมปลูกกันอยู่แล้ว ก่อนแพร่กระจายมายังประเทศต่างๆ ในเอเชีย พริกกับพริกไทย แม้จะมีชื่อว่าพริกเหมือนกัน แต่พืชทั้งสองชนิดไม่มีความเกี่ยวพันกัน พริกเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์โซลานาซิอี (Solanaceae) เช่นเดียวกับมะเขือเทศ มะเขือ มันฝรั่ง ยาสูบ และพิทูเนีย

                  พริกจัดอยู่ในสกุลแคปซิคัม (Capsicum มาจาก ภาษากรีก kapto แปลว่า "กัด") ซึ่งมีประมาณ 25 ชนิด (species) ที่นิยมปลูกกันมีเพียง 5 ชนิดเท่านั้น ได้แก่ C. annuum L., C. baccatum L., C. chinensis Jacq., C. frutescens L., C. pubescens R. & P. และมีพันธุ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นอีกมากมาย พริกนั้นมีชื่อสามัญที่ใช้เรียกกันอยู่หลายคำ ได้แก่ pepper, chili, chilli, chile และ capsicum คนไทยอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า chilliนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ