หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: จังหวัดลพบุรี  (อ่าน 3086 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
คะแนนแทนกำลังใจ: 367
กระทู้: 478
ออฟไลน์ ออฟไลน์
« เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2553, 03:15:00 AM »
ตราประจำจังหวัดลพบุรี


 
รูปพระนารายณ์ประทับเหนือพระปรางค์สามยอด  หมายถึง  การระลึกถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ผู้สร้างเมืองลพบุรีขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2208   และสร้างความเจริญให้กับแผ่นดินลพบุรีนับเอนกอนันต์   
ส่วนพระปรางค์สามยอดเป็นโบราณสถานที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลพบุรี


คำขวัญจังหวัดลพบุรี

วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์วังนารายณ์คู่บ้าน
 
 พระนารายณ์ราชนิเวศน์เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นในสมัย
 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นพระราชวังที่มีการออกแบบการ
 ก่อสร้างที่สวยงามและทันสมัยที่สุดในยุคนั้น  และยังปรากฏร่อง
 รอยของความงดงาม ยิ่งใหญ่  อลังการ   แม้กระทั่งในปัจจุบันนี้
 บันทึกของชาวฝรั่งเศส บันทึกไว้ว่า
  "…สมเด็จพระนารายณ์มหาราช   ทรงเอาพระทัยใส่สร้าง
พระราชวัง ณ เมืองลพบุรี ให้สวยงามเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เขตพระราชฐานสะอาดสะอ้าน และได้รับการทำนุ
บำรุงเป็นอย่างดี นอกจากที่กรุงศรีอยุธยาแล้วไม่มีที่ใดงดงามเท่าที่นี่…" วังนารายณ์เป็นสถานที่สำคัญทาง
ด้านประวัติศาสตร์ มีเรื่องราวที่น่าสนใจบันทึกไว้ในพงศาวดาร และจดหมายเหตุต่าง ๆ มากมาย

 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดประทับที่วังนารายณ์ ปีละ
ประมาณ ๘-๙ เดือน  แม้กระทั่งวาระสุดท้าย  พระองค์เสด็จสวรรคตที่
วังนารายณ์แห่งนี้  เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๒๓๑  "วังนารายณ์"
จึงเป็นมรดกที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง   และอยู่คู่บ้านคู่เมืองลพบุรีมาช้านาน
มากกว่า ๓๐๐ ปีแล้ว 

ศาลพระกาฬคู่เมือง
ศาลพระกาฬ  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรี  ชาวลพบุรีให้ความเคารพ
ศรัทธาสถานที่แห่งนี้มาช้านาน ด้วยมีความเชื่อว่าเจ้าพ่อพระกาฬ สามารถช่วยดลบันดาล
สิ่งเดือดร้อนต่าง ๆ ให้หมดสิ้นไป และปกป้องคุ้มครองให้พวกเขาอยู่เย็นเป็นสุข
 
ศาลพระกาฬเป็นเทวสถานเก่าครั้งขอมครองเมืองลพบุรี สร้างด้วยศิลาแลง
 เรียงซ้อนเป็นฐานสูง  เดิมเรียกว่าศาลสูง ต่อมาได้สร้างวิหารขึ้นใหม่  ภายในวิหาร
 ประดิษฐานรูปพระนารายณ์ยืนทำด้วยศิลา ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "เจ้าพ่อพระกาฬ"
 ในอดีตบริเวณศาลพระกาฬร่มรื่นไปด้วยต้นกร่างขนาดใหญ่ที่ขึ้นอยู่มากมาย และมี
 ลิงฝูงใหญ่มาอาศัยอยู่  ณ  ที่นี้  ปัจจุบันศิษย์เจ้าพ่อพระกาฬเหล่านี้เป็นลิงฝูงเดียว
 ในประเทศไทยที่มีชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนในเมืองลพบุรี  และเป็นลิงที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
 มากที่สุดในประเทศไทย

ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
 
 พระปรางค์สามยอดเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของ
 เมืองลพบุรี นักโบราณคดีกำหนดว่าคงมีอายุราวพุทธศตวรรษ์ที่ ๑๘  หรือ
 อยู่คู่เมืองลพบุรีมาไม่น้อยกว่า  ๗๐๐  ปีแล้ว    เป็นศิลปะเขมรแบบบายน
 สร้างด้วยศิลาแลง หินทราย และตกแต่งลวดลายปูนปั้นอย่างสวยงาม

 ชื่อเสียงของพระปรางค์สามยอดเป็นที่เลื่องลือมาช้านาน   เพราะ
ปรากฏในหนังสือ เอกสารต่าง ๆ ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี สถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยว  พระปรางค์-
สามยอดเป็นโบราณสถานที่นักท่องเที่ยวถ่ายรูปมากที่สุดแห่งหนึ่ง   ได้รับการจัดพิมพ์เป็นภาพโปสการ์ดเผยแพร่มา
นับจำนวนไม่ถ้วน  แม้กระทั่งปัจจุบันภาพพระปรางค์สามยอดยังคงเป็นบัตรภาพ ส.ค.ส.  ที่ไม่มีวันล้าสมัยของชาว
ลพบุรี  นอกจากนี้ภาพลายเส้นของพระปรางค์สามยอด  ยังปรากฏด้านหลังของธนบัตรใบละห้าร้อยบาทที่ยังใช้อยู่
ในปัจจุบันนี้

เมืองแห่งดินสอพอง
 
ลพบุรีเป็นเมืองที่มี  "ดินสอพอง"  มากที่สุด เป็นแหล่งผลิต
ดินสอพองที่ใหญ่ที่สุด  และเป็นดินสอพองที่มีคุณภาพดีที่สุดของ
ประเทศไทย
ดินสอพองเป็นของฝากที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอดีตของ
เมืองลพบุรี การทำดินสอพอง  เชื่อว่าทำกันมาช้านานหลายชั่วอายุ
คนแล้ว แม้ในจดหมายเหตุของลาลูแบร์ซึ่งเคยเดินทางมาเมืองไทย
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ก็ได้กล่าวถึงดินสอพอง ซึ่งในสมัยนั้นชาวบ้านนิยมใช้ประแป้งแต่งตัว หลังจากที่ได้
อาบน้ำแล้ว ปัจจุบันดินสอพองยังทำกันมากในเขตอำเภอเมือง คือที่หมู่บ้านหินสองก็น และบ้านท่ากะยาง


 
แผนดินทองสมเด็จพระนารายณ์
   สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์   ที่ทรงสร้างความเจริญให้กับแผ่นดินลพบุรีนับเอนก
อนันต์   พระองค์ทรงสร้างเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีที่สองเมื่อ   พ.ศ.  ๒๒๐๙    ทรงโปรดประทับที่เมืองลพบุรีปีละ
ประมาณ ๘-๙ เดือน    ลพบุรีจึงเปรียบเสมือนศูนย์อำนาจการปกครองในสมัยนั้น  ช่วงแผ่นดินของพระองค์ได้มีการ
ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านการค้าอย่างยิ่ง พระองค์
ทรงมีสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศอย่างกว้างขวาง   ดังปรากฏหลักฐาน รวมทั้ง
ร่องรอยบ้านหลวงรับราชฑูตที่เมืองลพบุรี  สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรด
การกวี  ในรัชสมัยของพระองค์จึงเป็นยุคทองของวรรณคดี  มีนักปราชญ์ราชบัณ-
ฑิต เขียนหนังสือสำคัญไว้หลายเล่ม อาทิ สมุทรโฆษคำฉันท์ จินดามณี ฯลฯ ใน
ด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม  โปรดให้มีการสร้างพระราชวัง ป้อมประตู กำแพง
เมือง พระที่นั่งเย็น ตลอดจนวัดที่สำคัญ ได้มีการนำวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ เช่น
การนำน้ำประปาจากทะเลชุบศร และห้วยซับเหล็กมาใช้ในตัวเมืองลพบุรี   มีการ
สร้างหอดูดาวที่วัดสันเปาโล ซึ่งเป็นหอดูดาวแห่งแรกของเมืองไทย ลพบุรีจึงเป็น
แผ่นดินทองในยุคสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยแท้

บันทึกการเข้า
คะแนนแทนกำลังใจ: 367
กระทู้: 478
ออฟไลน์ ออฟไลน์
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2553, 03:15:26 AM »

                 ลพบุรีเป็นเมืองแห่งความหลากหลายและต่อเนื่องทางวัฒนธรรมยาวนานกว่า 3,000 ปี ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ตั้งแต่สมัยทวาราวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-16) ลพบุรีอยู่ใต้อำนาจมอญและขอมจนกระทั่งในตอนต้นของพุทธศตวรรษที่ 19 คนไทยจึงเริ่มมีอำนาจขึ้นในดินแดนแถบนี้ ในรัชสมัยของพระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ลพบุรีมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง กล่าวคือพระเจ้าอู่ทองได้โปรดให้พระราเมศวร ราชโอรสองค์ใหญ่เสด็จมาครองเมืองลพบุรี เมื่อ พ.ศ. 1893 พระราเมศวรโปรดให้สร้างป้อม ขุดคู และสร้างกำแพงเมืองอย่างมั่นคง เมื่อพระเจ้าอู่ทองสวรรคตใน พ.ศ. 1912 พระราเมศวรต้องถวายราชบัลลังก์ให้แก่พระปิตุลาของพระองค์ ซึ่งได้ขึ้นครองราชย์พระนามว่า พระบรมราชาธิราชที่ 1 ส่วนพระราเมศวรครองเมืองลพบุรีสืบต่อไป จนถึง พ.ศ. 1931 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 สวรรคต พระราเมศวรจึงเสด็จขึ้นครองราชย์ ณ กรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งที่สอง

                  หลังจากนั้นมาเมืองลพบุรีได้ลดความสำคัญลงไป จนกระทั่งมาถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199-2231) ลพบุรีได้รับการทำนุบำรุงครั้งใหญ่ สืบเนื่องมาจากการคุกคามของชนชาติฮอลันดาที่ติดต่อค้าขายกับไทย ทำให้สมเด็จพระนารายณ์ทรงเห็นว่ากรุงศรีอยุธยานั้นไม่สู้ปลอดภัยจากการปิดล้อมระดมยิงของข้าศึกหากเกิดสงคราม จึงได้สร้างเมืองลพบุรีเป็นราชธานีที่สองขึ้น เพราะลพบุรีมีลักษณะทางยุทธศาสตร์เหมาะสม ในการสร้างลพบุรีขึ้นใหม่ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงได้รับความช่วยเหลือจากช่างชาวฝรั่งเศสและอิตาเลียน และได้สร้างพระราชวังและป้อมปราการเป็นแนวป้องกันอย่างแข็งแรง สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ประทับอยู่ที่ลพบุรีเป็นส่วนใหญ่ และโปรดให้ทูตและชาวต่างประเทศเข้าเฝ้าพระองค์ที่เมืองนี้หลายครั้ง

                  สิ้นรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ฯ แล้ว ลพบุรีก็หมดความสำคัญลง สมเด็จพระเพทราชาได้ทรงย้ายหน่วยราชการทั้งหมดกลับกรุงศรีอยุธยา ในรัชกาลต่อๆ มา ก็ไม่ได้เสด็จมาประทับที่เมืองนี้อีก จนกระทั่งถึงรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ใน พ.ศ. 2406 โปรดฯ ให้บูรณะเมืองลพบุรี ซ่อมกำแพง ป้อม และประตูพระราชวังที่ชำรุดทรุดโทรม และสร้างพระที่นั่งพิมานมงกุฎขึ้นในพระราชวังเป็นที่ประทับ และพระราชทานนามว่า “พระนารายณ์ราชนิเวศน์” ลพบุรีจึงแปรสภาพเป็นเมืองสำคัญอีกวาระหนึ่ง

                  ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ลพบุรีได้รับการทำนุบำรุงอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งได้สร้างเมืองลพบุรีใหม่อันเป็นเมืองทหารอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของทางรถไฟ มีอาณาเขตกว้างขวาง ส่วนเมืองเก่านั้นอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของทางรถไฟ เมืองลพบุรีจึงเป็นศูนย์กลางสำคัญทางยุทธศาสตร์เมืองหนึ่งในปัจจุบันนี้ ลพบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 153 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 6,586.67 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต การปกครอง

                    จังหวัดลพบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอโคกสำโรง อำเภอบ้านหมี่ อำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าวุ้ง อำเภอพัฒนานิคม อำเภอท่าหลวง อำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกเจริญ กิ่งอำเภอลำสนธิ และกิ่งอำเภอหนองม่วง

ลพบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 153 กม. มีเนื้อที่ทั้งหมด 6,199.753 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และนครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา และชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทอง และนครสวรรค์


การเดินทาง

ทางรถยนต์

1. จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านจังหวัดสระบุรี อำเภอพระพุทธบาท เข้าสู่จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 153 กิโลเมตร

2. จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ซึ่งแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีทางแยกเข้าได้ 3 ทาง คือ

- เข้าทางอำเภอบางปะหัน ผ่านอำเภอนครหลวง เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3196 ผ่านอำเภอบ้านแพรก เข้าสู่จังหวัดลพบุรี

- เข้าตรงทางแยกต่างระดับจังหวัดอ่างทอง ไปยังอำเภอท่าเรือ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3196 ผ่านอำเภอบ้านแพรก เข้าสู่จังหวัดลพบุรี

- ผ่านจังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี แล้วใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 311 (สายสิงห์บุรี-ลพบุรี) ผ่านอำเภอท่าวุ้ง เข้าสู่จังหวัดลพบุรี

หรือใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร, ทางพิเศษอุดรรัถยา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1543

ทางรถไฟ

               สามารถเดินทางโดยรถไฟสายเหนือ ออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงทุกวันๆ ละหลายเที่ยว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทางการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0 2220 4334, 0 2220 4444, 1690 (สำรองตั๋วทางโทรศัพท์ 3 วันขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 วัน) หรือที่เว็บไซต์ www.railway.co.th

ทางรถโดยสารประจำทาง

               มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00-20.30 น. ออกทุกครึ่งชั่วโมง ค่าโดยสารคนละ 80 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2936 2852-66 ต่อ 442, 331 หรือ บริษัท ลพบุรีสิงห์ ทรานสปอร์ต จำกัด โทร. 0 2936 3603 หรือที่เว็บไซต์ www.transport.co.th

การเดินทางจากอำเภอเมืองลพบุรีไปยังอำเภอต่าง ๆ

อำเภอเมือง - กิโลเมตร
อำเภอท่าวุ้ง 10 กิโลเมตร
อำเภอบ้านหมี่ 32 กิโลเมตร
อำเภอโคกสำโรง 35 กิโลเมตร
อำเภอพัฒนานิคม 51 กิโลเมตร
อำเภอหนองม่วง 54 กิโลเมตร
อำเภอสระโบสถ์ 65 กิโลเมตร
อำเภอโคกเจริญ 77 กิโลเมตร
อำเภอท่าหลวง 83 กิโลเมตร
อำเภอชัยบาดาล 97 กิโลเมตร
อำเภอลำสนธิ 120 กิโลเมตร

การเดินทางจากลพบุรีไปยังจังหวัดใกล้เคียง

สิงห์บุรี 33 กิโลเมตร
สระบุรี 46 กิโลเมตร
อ่างทอง 67 กิโลเมตร
พระนครศรีอยุธยา 98 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี โทร. 0 3642 0333, 0 3642 5222
โรงพยาบาลลพบุรี โทร. 0 3662 1537
โรงพยาบาลเบญจรมย์ โทร. 0 3641 3622, 0 3641 2160 โทร. 0 3641 3933
สถานีตำรวจอำเภอเมืองลพบุรี โทร. 0 3641 1013, 0 3642 1189
สถานีตำรวจอำเภอเมืองลพบุรี โทร. 0 3641 1013, 0 3642 1189
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข โทร. 0 3641 1006
สถานีตรวจอากาศวิทยาลพบุรี โทร. 0 3641 1098
ตำรวจทางหลวง โทร. 0 3641 1622, 0 3673 1222, 1193
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 0 3642 4515, 1155


จังหวัดลพบุรี :: เทศกาล งานประเพณี 

  งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

            จัดขึ้นในช่วงประมาณวันที่ 16-21 กุมภาพันธ์ ทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่มีต่อลพบุรีและประเทศชาติ เนื่องจากเมืองลพบุรีเป็นราชธานีแห่งที่สองในสมัยนั้น ที่พระองค์ทรงโปรดปรานประทับอยู่ที่นี่นานกว่าที่กรุงศรีอยุธยา

           บริเวณงานส่วนใหญ่อยู่ที่บริเวณพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ เริ่มด้วยพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนารายณ์ ขบวนแห่ต่างๆ เช่น ขบวนแห่พระราชสาสน์ ขบวนเจ้านายชั้นสูงฝ่ายใน ขบวนทหาร ฯลฯ การแต่งกายสมัยพระนารายณ์ฯ การแสดงการละเล่น การประดับประทีบโคมไฟในพระราชวัง เพื่อทำให้บรรยากาศให้กลับคืนสู่อดีตเมื่อ 300 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งมีนิทรรศการพิเศษ เกี่ยวกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์สมัยนั้น ตลอดจนการออกร้านขายสินค้าพื้นเมือง

ประเพณีกำฟ้า

            เป็นงานบุญพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวไทยพวน ซึ่งมีอยู่หลายหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองลพบุรี และอำเภอบ้านหมี่ จัดขึ้นเพื่อขอพรจากเทพยดาผู้รักษาฟากฟ้าและบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล มักจะถือเอาวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันสุกดิบ และรุ่งขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 จะเป็นวัดกำฟ้า โดยชาวบ้านจะร่วมกันใส่บาตรด้วยข้าวหลามและข้าวจี่ และจะหยุดงานหนึ่งวัน ตกบ่ายมีการละเล่นพื้นบ้าน เช่น มอญซ่อนผ้า ช่วงชัย เป็นต้น

ประเพณีใส่กระจาด

               หรือประเพณีเสื่อกระจาด ตามภาษาพวน เรียกว่า “ใสกระจาด” เป็นประเพณีของชาวไทยพวน ซึ่งถือปฏิบัติกันในเขตอำเภอบ้านหมี่ จัดให้มีขึ้นในงานเทศกาลเทศมหาชาติ ส่วนมากจะกำหนดในฤดูกาลออกพรรษา คือระยะเดือน 11 ข้างแรม ก่อนถึงวันใส่กระจาดหนึ่งวัน ชาวบ้านจะช่วยกันทำขนมห่อข้าวต้ม ตำข้าวปุ้น รุ่งขึ้นจะเป็นวันใส่กระจาด ชาวบ้านจะนำของ เช่น กล้วย อ้อย ส้ม ธูป เทียน หรือสินค้าอื่นๆ มาใส่กระจาดตามบ้านของคนที่ตนรู้จัก เจ้าของบ้านก็จะนำอาหารที่เตรียมไว้มาเลี้ยงรับรองแขก เมื่อแขกจะกลับ เจ้าของบ้านจะนำข้าวต้มมัดฝากไปให้ เรียกว่า “คืนกระจาด” ในวันรุ่งขึ้นเป็นวันเทศน์มหาชาติ จะนำของที่แขกมาใส่กระจาด ทำเป็นกัณฑ์ไปถวายพระที่วัด โดยถือว่าการทำบุญมหาชาตินี้ เป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี

ประเพณีชักพระศรีอาริย์ วัดไลย์

              ประเพณีชักพระศรีอาริย์ หรือแห่พระศรีอาริย์ถือปฏิบัติกันมาช้านาน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (ประมาณเดือนพฤษภาคมซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา) ของทุกปี ทางวัดจะจัดให้มีการอัญเชิญพระศรีอาริย์ มาประดิษฐานบนแท่นตะเฆ่ แล้วให้ประชาชนร่วมกันชักพระไปทางทิศเหนือ เริ่มจากวัดไลย์ไปสุดทางที่วัดท้องคุ้ง แล้วชักกลับมายังวัดไลย์ ระหว่างทางจะมีผู้เข้าร่วมขบวนเป็นจำนวนมาก จะหยุดขบวนในแต่ละจุด เพื่อให้ผู้ที่ศรัทธาได้สรงน้ำและนมัสการ นอกจากนั้นตลอดระยะทางที่แห่พระศรีอาริย์ไปนั้น จะมีผู้ตั้งโรงทานสำหรับ

ประเพณีกวนข้าวทิพย์

              เป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาแต่พุทธกาล ในจังหวัดลพบุรีได้มีประเพณีกวนข้าวทิพย์หลายแห่ง โดยเฉพาะที่วัดนิคมสามัคคีชัย ตำบลนิคม อำเภอเมือง ลพบุรี ได้ทำพิธีกวนข้าวทิพย์มานานกว่า 20 ปีแล้ว โดยจะกระทำในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 และจะนำไปถวายในวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ส่วนที่เหลือก็จะแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ไปร่วมทำบุญในวันนั้น ถือเป็นการให้ทาน


บันทึกการเข้า
คะแนนแทนกำลังใจ: 367
กระทู้: 478
ออฟไลน์ ออฟไลน์
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2553, 03:15:47 AM »


ข้อมูลที่พัก จังหวัดลพบุรี

(ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)
โรงแรมจังหวัดลพบุรี

• ลพบุรี อินนท์
Lopburi Inn : ตั้งอยู่เลขที่ 28/9 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
http://www.lopburi-inn.com

• ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ 1 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
http://www.pasakhillside.com

• รามาด้า รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่9 ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
http://www.ramada.co.th • ลพบุรีอินน์ รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 114 ตรงข้ามลพบุรีอินน์ พลาซ่า ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
http://www.lopburiinnresort.com

• ค่ายลูกเสือไร่กุลรดาฟิชชิ่งปาร์ค
บริการที่พักค่ายสำหรับกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี การอยู่ค่ายพักแรม รับจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
http://www.raikulrada.com

• โรงแรมลพบุรีเรสซิเดนซ์
ตั้งอยู่เลขที่ 180 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
http://www.lopburiresidence.com
 
อำเภอเมือง

ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ ถ.ลพบุรี-โคกตูม (ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗) ใกล้อ่างซับเหล็ก ติดต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๑๗๓๐ บ้านพัก ๑๐ หลัง

ไทเป ๒๔/๖-๗ ถ.สุรสงคราม ต.ท่าหิน โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๑๕๒๓, ๐ ๓๖๔๑ ๑๖๖๑ โทรสาร ๐ ๓๖๔๑ ๑๕๒๔ จำนวน ๙๘ ห้อง ราคา ๑๑๐–๓๕๐ บาท

เทพธานี ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ถ.นารายณ์มหาราช โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๑๙๘๒, ๐ ๓๖๔๑ ๑๐๒๙ โทรสาร ๐ ๓๖๔๑ ๓๔๕๕ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท

เนตต์ ๑๗/๑-๒ ถ.ราชดำเนิน (ใกล้สวนราชานุสรณ์) ต.ท่าหิน โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๑๗๓๘ โทรสาร ๐ ๓๖๔๒๑ ๖๐ จำนวน ๒๙ ห้อง ราคา ๑๖๐– ๔๐๐ บาท

บ้านวิมลรัตน์ (บ้านพักเยาวชนลพบุรี) ๕/๑๙ ม.๓ ซ.โรงเรียนพาณิชยการลพบุรี ถ.นเรศวร โทร. ๐ ๓๖๖๑ ๓๓๙๐, ๐ ๓๖๖๑ ๓๗๓๑ โทรสาร ๐ ๓๖๖๑ ๓๓๙๐ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท/วัน รายเดือน ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท

พิมาน ๗๘ ถ.พระโหราธิบดี โทร.๐ ๓๖๔๑ ๒๑๓๓ โทรสาร. ๐ ๓๖๔๑ ๒๕๐๗ จำนวน ๔๔ ห้อง ราคา ๓๐๐ – ๕๐๐ บาท
รามาพลาซ่า ๔ ถ.บ้านป้อม (ใกล้ตลาดท่าโพธิ์) ต.ท่าหิน โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๑๖๖๓, ๐ ๓๖๔๒ ๑๕๘๐ โทรสาร. ๐ ๓๖๓๓ ๙๙๖๘ จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๑๗๐–๒๒๐ บาท

รามาด้า ๒๐๐ ม.๙ ถ.ลพบุรี-สิงห์บุรี ต.บางขันหมาก โทร. ๐ ๓๖๖๑๘ ๗๘๒-๓, ๐ ๓๖๔๒ ๖๘๒๐ จำนวน ๗๐ ห้อง ราคา ๑๙๙-๒๕๙ บาท
ลพบุรี อินน์ ๒๘/๙ ถ.นารายณ์มหาราช โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๒๓๐๐, ๐ ๓๖๔๑ ๒๘๐๒, ๐ ๓๖๖๑ ๓๔๐๕ โทรสาร. ๐ ๓๖๔๑ ๒๔๕๗ จำนวน ๑๒๖ ห้อง ราคา ๕๐๐–๖๐๐ บาท

ลพบุรี เรสซิเด้นซ์ ๑๘๐ ถ.คลองชลประทาน ๓๓ ต.ทะเลชุบศร โทร. ๐ ๓๖๖๑ ๓๔๑๐-๒ โทรสาร. ๐ ๓๖๖๑ ๓๔๐๔ จำนวน ๑๒๒ ห้อง ราคา ๖๐๐ – ๑,๒๐๐ บาท

ลพบุรี เรสซิเด้นซ์ ๒ ๒๑๗ ถ.พหลโยธิน ๓๓ ต.นิคมสร้างตนเอง โทร. ๐ ๓๖๖๑ ๕๕๒๑-๔ โทรสาร. ๐ ๓๖๖๑ ๕๑๑๑ จำนวน ๘๘ ห้อง ราคา ๓๐๐ บาท

ลพบุรีอินน์ รีสอร์ท ๑๑๔ ถ.พหลโยธิน (ตรงข้ามลพบุรีอินน์ พลาซ่า) ต.ท่าศาลา โทร. ๐ ๓๖๔๒ ๑๔๕๓, ๐ ๓๖๔๒ ๐๗๗๗ จำนวน ๙๐ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๒๐๐ บาท

ลพบุรี ซิตี้ ๑/๑-๕ ถ.หน้าพระกาฬ ต.ท่าหิน โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๑๒๔๕, ๐ ๓๖๖๑ ๗๙๘๐ โทรสาร.๐ ๓๖๖๑ ๗๙๘๐ จำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๓๐๐ บาท

ศรีอินทรา ๓-๕ ถ.หน้าพระกาฬ ต.ท่าหิน โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๑๒๖๑ จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๑๖๐ -๓๐๐ บาท
สุพรพงษ์ ๓๐-๓๒ ถ.หน้าพระกาฬ ต.ท่าหิน โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๒๑๗๘ จำนวน ๑๓ ห้อง
ราคา ๑๒๐ - ๒๐๐ บาท

อ่างซับเหล็ก รีสอร์ท ๑๙๙ ม.๖ ตรงข้ามค่ายลูกเสือพระนารายณ์ ต.นิคมสร้างตนเอง โทร. ๐ ๓๖๖๕ ๒๕๗๖-๗ จำนวน ๓๙ ห้อง ราคา ๒๕๐-๑,๕๐๐ บาท

เอเซีย ๑/๗-๘ ถ.สุรศักดิ์ โทร. ๐ ๓๖๖๑ ๘๘๙๓ - ๔ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๒๐๐ - ๒๕๐ บาท
ฮอลิเดย์ ๓/๙ ซ.ศรีสุริโยทัย ๒ ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๑๓๔๓, ๐ ๓๖๔๑ ๓๖๐๑ โทรสาร. ๐ ๓๖๔๑ ๓๖๐๑ จำนวน ๑๓๐ ห้อง ราคา ๓๕๐-๕๐๐ บาท

อำเภอโคกสำโรง
สิงห์ชัย ๑๓๑-๑๔๑ ถ.สุระนารายณ์ ต.โคกสำโรง โทร. ๐ ๓๖๔๔ ๑๒๔๖ จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๘๐-๓๕๐ บาท
บังกะโล แสวงสุข ๑๐๔ ม.๔ ถ.พหลโยธิน ต.โคกสำโรง โทร. ๐ ๓๖๔๔ ๑๒๓๖ จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๒๐ บาท

อำเภอชัยบาดาล
ช.สีชัง ๙๖ ม.๔ ถ.คชเสนีย์ ต.ชัยนารายณ์ โทร. ๐ ๓๖๔๖ ๑๔๘๒, ๐ ๓๖๔๖ ๑๖๒๓, ๐ ๓๖๔๖ ๑๔๔๑ จำนวน ๘๑ ห้อง ราคา ๑๒๐–๓๐๐ บาท
ชาญเวช เกสท์เฮ้าส์ ๑๔/๑ ม.๑ ถ.คชเสนีย์ ต.ชัยนารายณ์ (ใกล้สถานีรถไฟลำนารายณ์) โทร. ๐ ๓๖๔๖ ๑๖๐๘, ๐ ๓๖๔๖ ๑๒๕๑-๓, ๐ ๓๖๖๓ ๒๐๕๙-๖๐ จำนวน ๕๘ ห้อง ราคา ๑๓๐-๓๐๐ บาท
ต้นปาล์มอินน์ ๙๙ ม.๑ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ชัยนารายณ์ โทร. ๐ ๓๖๔๖ ๒๔๖๒-๕, ๐ ๓๖๔๖ ๒๔๖๖ จำนวน ๖๕ หัอง ราคา ๔๐๐-๑,๐๐๐ บาท
นารายณ์แกรนด์ ๔๔๖/๑ ม.๘ ซ.ท่ามะนาว ๑๓ ต.ลำนารายณ์ โทร. ๐ ๓๖๖๓ ๑๑๓๖-๙ จำนวน ๗๙ ห้องราคา ๑๘๐-๑,๑๐๐ บาท
ป่าสักฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ๑๑ ม.๑ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.นิคมลำนารายณ์ โทร.๐ ๑๙๔๖ ๔๗๕๖, ๐ ๓๖๔๖ ๒๔๒๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๐๕๕๕ ต่อ ๒๕๒๔, ๒๕๑๐ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๐๓๐๓ บ้านพัก ๑๖ หลัง ราคา ๑,๔๐๐-๑,๘๐๐ บาท
เอส.ที. ๓๐ ๑๘๓ ม.๔ ถ.ท่ามะนาว ต.ลำนารายณ์ โทร. ๐ ๓๖๔๖ ๑๘๙๒ จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๑๕๐–๒๕๐ บาท

อำเภอท่าวุ้ง
สบายโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ๘๓ ม.๖ ถ.ลพบุรี-สิงห์บุรี ต.โพตลาดแก้ว โทร. ๐ ๓๖๖๔ ๕๒๐๐-๒ จำนวน ๓๘ ห้อง ราคา ๑๗๐-๑,๒๕๐ บาท

อำเภอพัฒนานิคม
พนาสิริ รีสอร์ท ๑๑๗ ม.๘ ต.โคกสลุง ติดต่อสำนักงานกรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๖๑ ๗๕๕๕ ต่อ ๓๐๖, ๓๑๗ จำนวน ๕๖ ห้อง ราคา ๒,๒๐๐–๖,๐๐๐ บาท
โสมาภาป่าสัก รีสอร์ท ๑๑๐/๔ ม.๑ ถ.สายโคกตูม-แม่น้ำป่าสัก ต.พัฒนานิคม โทร. ๐ ๑๖๑๑ ๐๖๐๘, ๐ ๒๗๓๔ ๘๓๔๓ จำนวน ๑๕๐ ห้อง ราคา ๓๕๐–๗๕๐ บาท
ภัทรประภา รีสอร์ท ๔๔ ม.๖ ซ. ๒๘ ต.พัฒนานิคม โทร. ๐ ๓๖๔๙ ๔๒๔๔, ๐ ๓๖๔๕ ๑๒๗๗ จำนวน ๗ หลัง ราคา ๘๐๐-๔,๕๐๐ บาท
 
 

 ข้อมูลร้านอาหาร จังหวัดลพบุรี 

อำเภอเมือง
อาหารไทย-จีน-ยุโรป

ลพบุรีอินน์คาเฟ่ โรงแรมลพบุรีอินน์ ถ.นารายณ์มหาราช โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๒๓๐๐, ๐ ๓๖๔๑ ๒๘๐๒, ๐ ๓๖๖๑ ๓๔๐๙ (เปิด ๐๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
วาสนา ลพบุรีอินน์รีสอร์ท ม.๓ ต.ท่าศาลา โทร. ๐ ๓๖๔๒ ๐๗๗๗ (เปิด ๐๖.๐๐-๒๓.๐๐ น.)

อาหารไทย-จีน

สวนอาหารบัวหลวง ๔๖/๑ ม. ๓ ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๓๐๐๙, ๐ ๓๖๖๑ ๔๒๒๗-๓ (เปิด ๑๐.๐๐-๒๓.๓๐ น.)
อาหารไทย-ยุโรป

จิราพร ๒๒๙/๗๘-๙ ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร (วงเวียนสระแก้ว) โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๒๕๔๖ (เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ลพบุรีสเต็กเฮ้าส์ ๑๓๐/๑ ม.๓ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ท่าศาลา (ใกล้โรงเรียนพระนารายณ์) โทร. ๐ ๓๖๖๑ ๕๘๘๐ (เปิด ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
อาหารพื้นเมือง (ไทยพวน)
มัดหมี่ ๘/๑๓ ถ.พระศรีมโหสถ (หลังโรงเรียนบรรจงรัตน์) โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๒๘๘๓, ๐ ๓๖๖๑ ๒๓๘๗, ๐ ๓๖๔ ๒๒๘๙๔ (เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
อาหารพื้นเมือง (ไทย-อีสาน)
ปาปี ๒๘ ม.๘ ถ.สายเอก ต.นิคมสร้างตนเอง โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๓๕๔๙, ๐ ๑๘๕๔ ๕๓๕๑ (เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

พลอย ๖๗/๑ ถ.สุรศักดิ์ ต.ท่าหิน (ใกล้พระนารายณ์ราชนิเวศน์) โทร. ๐ ๓๖๔๒ ๐๗๔๒ (เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐)

ร้อยเอ็ด ถ.นารายณ์มหาราช (วงเวียนสระแก้ว) โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๓๓๐๑

เล็ก เล็ก ชวนชิม ๒๓ ถ.พระยากำจัด ต.ท่าหิน โทร.๐ ๓๖๖๑ ๗๑๐๗, ๐ ๙๘๙๕ ๙๘๙๑ (เปิด ๐๘.๐๐–๑๘.๐๐ น.)

อาหารพื้นเมือง (ใต้)

แก้วเจ้าจอม ถ.เอราวัณ (ทางไปค่ายเอราวัณ) ๒๑๘ ม.๑ ถ.นเรศวร ต.เขาสามยอด โทร. ๐ ๓๖๖๒ ๗๘๙๙, ๐ ๑๙๓๐ ๐๖๔๘ (เปิด ๐๗.๐๐–๑๘.๐๐ น.)

อาหารไทย

สหายพันตา ๓ ถ.รอบวัดพระธาตุ ต.ท่าหิน โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๑๕๘๕

สหายจัน ๓๓–๓๕ ถ.รอบวัดพระธาตุ ต.ท่าหิน โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๔๐๖๔, ๐ ๖๖๖๖ ๒๕๒๗

อาหารไทย-อาหารทะเล

สวนอาหารทานตะวัน ๒๗๔ ม.๒ ต.กกโก อ.เมือง โทร. ๐ ๓๖๖๑ ๕๓๙๙, ๐ ๑๘๕๙ ๓๘๔๙ (เปิด ๑๑.๐๐-๒๓.๐๐ น.)

แสงสว่าง ๑๑/๑๒ ถ.นารายณ์มหาราช (หน้าสวนสระแก้ว ข้างโรงภาพยนตร์ทหารบก) โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๑๖๓๒, ๐ ๓๖๖๑๓ ๓๖๘๕ (อาหารไทย ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น., อาหารทะเล ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.)

ไวท์เฮาส์การ์เด้นท์ ๑๘ ต.ท่าหิน ถ.พระยากำจัด (ตรงข้ามศูนย์ราชานุสรณ์) โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๓๐๘๕, ๐ ๑๘๓๒ ๘๕๑๐ (เปิด ๑๑.๐๐-๒๓.๓๐ น.)

อาหารไทย-เวียดนาม

ไทยสว่าง ๑๑/๘ ถ.สุรศักดิ์ (ใกล้พระนารายณ์ราชนิเวศน์) โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๑๘๘๑, ๐ ๙๗๔๒ ๐๘๐๗
(เปิด ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.)

อาหารไทย-สุกี้

สุกี้แหลมทอง ๒๐๓/๑ ม. ๑ หมู่บ้านลพบุรีวิลล์ ถ.เอราวัณ ต.เขาสามยอด โทร. ๐ ๓๖๖๒ ๗๓๓๑ (เปิด ๑๑.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
ร้านอาหารไทยเมนูปลาแม่น้ำ

บ่อเงินปลาเผา ถ.เลี่ยงเมือง (สายลพบุรี-บ้านเบิก) ต.โพธิ์เก้าต้น โทร. ๐ ๑๙๔๘ ๒๗๐๔ (เปิด ๐๘.๐๐-๒๑.๓๐ น.)

ภูพานปลาเผา ถ.เลี่ยงเมือง (สายลพบุรี-บ้านเบิก) ตรงข้ามร้านบ่อเงินปลาเผา ต.โพธิ์เก้าต้น โทร. ๐ ๑๘๕๓ ๔๙๗๐ (เปิด ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

อำเภอพัฒนานิคม

ครัวบ้านเขื่อน (ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ หน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) ต.หนองบัว โทร. ๐ ๓๖๔๙ ๔๐๐๘ (เปิด ๐๗.๐๐-๒๑.๐๐ น.)

ครัวบ้านนอก (ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ มุ่งหน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) ซ.๒๔ (ตรงข้ามศูนย์อนุรักษ์ผึ้งพัฒนานิคม) อ.พัฒนานิคม โทร. ๐ ๓๖๖๓ ๙๐๕๗ (เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

ครัวป่าสัก ๒๕๗/๑ ม.๑ ต.หนองบัว โทร. ๐ ๓๖๔๙ ๔๒๙๔

ชาวเขื่อน (ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ หน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) ๙๕/๑ ม.๖ ต.หนองบัว โทร. ๐ ๓๖๔๙๔๐๓๐ (เปิด ๐๗.๓๐-๒๐.๓๐ น.)

น่านน้ำป่าสัก ๒๓๔ ม.๑ ต.หนองบัว โทร. ๐ ๓๖๔๙ ๔๑๔๒ (เปิด ๐๘.๐๐–๒๐.๐๐ น.)

ผึ้งหลวงฺ ๓๖๕/๙-๑๐ ถ.สี่แยกซอย ๑๒ โทร. ๐ ๓๖๖๓ ๘๒๗๒ (อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว เปิด ๐๖.๐๐-๑๗.๓๐ น.)

บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  


SimplePortal 2.3.2 © 2008-2010, SimplePortal